הגירוש מכפר שלם

כוחות שלטון ההון מפנים את כפר שלם לצורך הקמת מגדלים

התגובות סגורות