תל אביב 2010 – חוק המאגר הביומטרי עבר!

התגובות סגורות