באים לבנקאית מהאוויר: מצלמים את מקום העבודה של רקפת רוסק עמינח הגנבת מהאוויר.ראשי