בלעדי לבאים לבנקאים: צילום אוויר של הדונם שבונה רקפת רוסק עמינח הגנבת.ראשי