הפליטים במתקן הכליאה "חולות" זועקים לחירותפליטיםראשי

סגור לתגובות.