התערבנו עם חברים שנוכל להגיע לרצועת עזה… זה מה שיצאדוקומנטריראשי