חברי הכנסת שרים "פרצופה של המדינה" – תיסלםהנפצות וידאוראשי