ח"כ מאיר שטרית מגרש אותי מוועדת המדע בדיון אודות המאגר הביומטרי.ראשי