"להיות שוטר" – סרטון אנטיתדמית למשטרת ישראלדאחקותראשי