מצלמים את הבריכה של מאיר שטרית מלמעלהביקורי ביתראשי