שופט מחוזי: שוטרים תקפו אזרחים ומסרו עדות שקראלימות & שקריםכוחות השלטוןראשי

סגור לתגובות.