שמשון ויובב משיחי שקר מושחתים!!!!!!!11המובחריםראשי